Wat te doen bij een nabloeding:

  • U heeft van ons na de behandeling een aantal gaasjes meegekregen, vouw deze 2x dubbel en plaats deze op de wond. Bijt gedurende een half uur stevig dicht op het gaasje. Haal het gaasje er tussentijds niet uit.
  • Als na een half uur stevig dicht te hebben gebeten op het gaasje het bloeden niet gestopt is dient u direct contact op te nemen met de praktijk of na werktijd met de dienstdoende tandarts (Tandartsenpost Eindhoven) 040-3111915