De tandartstarieven in Nederland worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Er wordt gebruik gemaakt van verrichtingencodes, de zogenaamde UPT codes.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende behandelingen en de daarbij behorende UPT code. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over een behandeling, of wenst u de tarieven te weten van een behandeling die hier niet bij staat, neemt u dan contact op met de praktijk. Dit kan ook via het contactformulier op deze website.

De lijst met een indicatie van de techniekkosten voor 2018 kunt u vinden onder de volgende link:

     
* exclusief techniekkosten  
     
Diagnostisch onderzoek  
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
     
Toeslagen en diversen  
C80 Mondzorg aan huis (wordt op aanvraag door ons gedaan) € 16,58
C85 Weekendbehandeling € 21,00
C86 Avondbehandeling € 21,00
C87 Nachtbehandeling € 21,00
     
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
     
Maken en/of beoordelen foto’s   
X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
     
Preventieve mondzorg   
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 * Mondbeschermer € 24,87
     
Verdoving   
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81
     
Vullingen   
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ € 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ € 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ € 78,47
V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,31
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,05
V80 * Wortelkanaalstift € 19,34
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,29
     
Wortelkanaalbehandeling  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
     
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
Behandeling trauma-element  
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk per element € 5,53
     
Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs
     
Kronen en bruggen   
     
Inlays     
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 * Drievlaks composiet inlay € 165,77
R11 * Eenvlaksinlay € 99,46
R12 * Tweevlaksinlay € 154,72
R13 * Drievlaksinlay € 221,03
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27,63
Kronen    
R24 * Kroon € 243,13
R29 Confectiekroon  € 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal € 55,26
Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel € 165,77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
R46 * Brugverankering, per anker € 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 110,51
R61 * Plakbrug met preparatie € 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10
Diversen kroon en brugwerk  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63
Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51
Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 27,63
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,05
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
     
Kaakgewrichtsbehandelingen   
     
Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
Onderzoek/diagnostiek  
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)  
G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 * Occlusale spalk € 149,19
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)  
G69 * Opbeetplaat € 60,78
     
Chirurgische ingrepen   
H11 Trekken tand of kies € 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
H26 Hechten weke delen € 60,78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen  € 55,26
H33 Hemisectie van een molaar  € 66,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
H40  Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  € 49,73
     
Kunstgebitten   
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
P45 * Noodkunstgebit € 110,51
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15
Overige kunstgebitten  
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38,68
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55,26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 154,72
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 38,68
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55,26
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 44,21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 44,21
     
Tandvleesbehandelingen  
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel, complex  € 29,84
T22 Grondig reinigen wortel, standaard  € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg  € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25
T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T95 * (Draad)Spalk € 22,10
     
Implantaten   
Mesostructuur  
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 193,23
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
Prothetische behandeling na implantaten  
J50 * Boven- en onder klikgebit € 485,43
J51 * Onder-klikgebit € 315,76
J52 * Boven-klikgebit € 315,76
J53 * Omvorming klikgebit € 94,26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25
Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10
     
     
Typfouten voorbehouden