In onze praktijk worden alleen 'witte/ tandkleurige' vullingen gemaakt. Het materiaal waarmee wij werken is composiet. Dit is er in verschillende kleuren. Voorafgaand aan de behandeling kijken we welke kleur het beste bij uw tand of kies past.

Wanneer u ontevreden bent met de stand of kleur van uw voortanden, dan kan een facing soms een oplossing zijn. Hierbij wordt de voortand bedekt met een schildje van porselein of composiet. Vaak is het noodzakelijk om hiervoor een laagje van de eigen tand weg te halen, dit is echter niet altijd het geval. Vraag uw tandarts dan ook naar wat in uw situatie zal gebeuren.

De verschillen tussen een porseleinen facing en een composiet facing zijn:

Porselein:

Dit materiaal oogt vaak natuurlijker, verkleurt niet of nauwelijks in de loop van de jaren, maar is qua kosten duurder dan een composiet facing. Een ander nadeel is dat reparatie vaak lastig is.

Composiet:

Het grote voordeel van composiet is dat het te repareren valt, daarnaast zijn ook met composiet uitstekende esthetische resultaten te bereiken. Een nadeel kan wel zijn dat het in de loop van de tijd verkleurt. De kosten zijn daarentegen lager dan voor porseleinen facings.

Voorbeelden van de verschillende typen materialen en meer informatie kunt u vinden onder deze link

De kosten kunt u vinder onder Tarieven