Ons team heeft veel affiniteit met het behandelen van kinderen. We laten kinderen van jongs af aan spelenderwijs wennen aan het laten controleren van de tanden.  We leggen uitgebreid uit aan kinderen wat we doen.

We leren kinderen en hun ouders onder andere hoe ze het beste kunnen poetsen en geven daarnaast  informatie over bijvoorbeeld het wisselgebit en het blijvende gebit. 

Vanaf welke leeftijd komen kinderen in de praktijk?

Wij adviseren om kinderen al zo vroeg mogelijk mee te nemen bij de periodieke controle van een van de ouders. Op deze manier kunnen ze wennen aan de omgeving met vaak toch vreemde geuren en geluiden. Vanaf 2 jaar zal uw kind ook voor controle worden opgeroepen.

Preventie

Onze zorg is gericht op het voorkomen van gaatjes en andere problemen aan het gebit. We begeleiden kinderen dan ook in het leren poetsen. Bij jongere kinderen is de motoriek vaak nog niet zo goed dat ze zelfstandig kunnen poetsen. Onze preventie-assistente kleurt de tandplaque aan zodat zichtbaar is welke plekken in de mond nog worden overgeslagen. Op plekken waar tandplaque aanwezig blijft kunnen gaatjes ontstaan. We vinden het als team dan ook belangrijk om kinderen van jongs af aan goed te leren poetsen.  

Orthodontie

Niet ieder kind heeft een beugel nodig. Wanneer er problemen te verwachten zijn met kauwen, hoger risico op tandletsel door bijvoorbeeld het ver naar voren staan van de boventanden of andere gebitsafwijkingen dan verwijzen we kinderen naar de orthodontist.

Tijdens de wisseling van het gebit houden we de stand van de tanden nauwlettend in de gaten om indien noodzakelijk of gewenst kinderen op tijd te kunnen verwijzen naar de orthodontist.

Vergoeding tandheelkundige zorg bij kinderen

De meeste behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een belangrijke uitzondering hierop is de behandeling bij de orthodontist, dit valt onder de aanvullende tandartsverzekering van een van de ouders. Twijfelt u over de vergoeding vanuit de basisverzekering, vraag gerust om informatie hierover bij een van de tandartsen bij ons in de praktijk.

Geupdate: april 2021