Controles

Tijdens de periodieke controle wordt het tandvlees gecontroleerd, kijken we alle aanwezige vullingen/ kronen en /of bruggen en frames na en controleren we of er geen gaatjes aanwezig zijn.

Naast het controleren van de tanden en kiezen, kijken we ook naar de wangen, lippen, tong en het verhemelte om te zien of daar geen afwijkingen aanwezig zijn. Helaas kan er ook kanker voorkomen in de mondholte. Mede om die reden kijken we regelmatig de gehele mond na.

Op basis van de situatie in de mond maken we een risico-inschatting. Zo kan het voorkomen dat u 2x per jaar voor controle komt, maar ook 1x per jaar is mogelijk wanneer het risico op het ontstaan van problemen aan het tandvlees/ gaatjes laag is. Indien u een prothese draagt zullen we u 1x per 1 tot 2 jaar oproepen.

Mensen waarbij er geconstateerd wordt dat er problemen aan het tandvlees zijn, of waarbij er veel gaatjes ontstaan in korte tijd zien we vaker terug. In het begin kan dit om de 2-3 maanden zijn. Deze periode kan, als geconstateerd wordt dat de situatie verbetert, weer verlengd worden naar bijvoorbeeld 6 maanden.

Op deze manier ontvangt iedereen zorg en begeleiding op maat. Het bepalen van de controletermijn gaat altijd in overleg met u en indien u het prettiger vindt om 2x per jaar te blijven komen zoals u wellicht gewend bent is dat ook geen enkel probleem.

We zetten sterk in op preventie van gebitsziekten zoals cariës(tandbederf) en gingivitis/ parodontitis (ontstekingen van het tandvlees). Tijdens de periodieke controles besteden we dan ook altijd aandacht hieraan en geven u tips en instructies mee om uw mond gezond te houden.

Tijdens de periodieke controles wordt er indien dat nodig is tandsteen verwijderd. Als er tandvleesproblemen zijn kan het voorkomen dat we u verwijzen naar de mondhygiëniste voor een uitgebreidere behandeling.

Meer informatie over de kosten kunt u vinden onder tarieven.