Behandelingen aan het tandvlees bij parodontitis.

Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees, waarbij de ontsteking zorgt voor het afbreken van het bot wat de tanden ondersteund, de tandkas.

De oorzaken van parodontitis zijn veelzijdig, dit kan onder andere liggen aan een tekort aan vitaminen, maar bijvoorbeeld ook aan het lastig kunnen reinigen op die plaats waardoor er tandsteen onder het tandvlees zich kan aanhechten op de tandwortel.

Wanneer er niets aangedaan zou worden, zal het bot op den duur verder afgebroken worden en komen de tanden of kiezen los te staan en gaan deze uiteindelijk verloren. Hoe lang dit proces duurt is onder andere afhankelijk van uw weerstand en ook of u rookt. Soms gaan hier jaren overheen voordat deze afbraak toeneemt, bij anderen kan het binnen enkele maanden al verslechteren.

Bij ons in de praktijk is ervoor gekozen de behandelingen tegen Parodontitis uit te laten voeren door de mondhygiënist. Dat is een mondzorgverlener die hiervoor een 4 jarig HBO opleiding heeft gevolgd en onder andere gespecialiseerd is in het behandelen van parodontitis. Tevens liggen de kosten lager wanneer dezelfde behandeling door haar wordt uitgevoerd in vergelijking met dezelfde behandeling door een tandarts.

De behandeling van parodontitis start met het in kaart brengen van de probleem tanden en kiezen. Het tandvlees wordt nauwkeurig opgemeten. De tandarts voert tijdens de normale controles een globale meting/ screening uit. Als hieruit blijkt dat er meer problemen zijn wordt u doorverwezen naar de mondhygiënist voor het nauwkeurig vlak voor vlak opmeten per tand waar zich de problemen bevinden. Vaak wordt er een instructie gegeven over de manier waarop de tanden het beste door uzelf gereinigd kunnen worden. (UPT code T11 of T12, afhankelijk van de beginsituatie die gemeten is bij de halfjaarlijkse controle)

Aan de hand van het onderzoek van het tandvlees (parodontiumstatus of pocketstatus) wordt besloten in overleg met u welke tanden verder behandeld gaan worden. Deze tanden worden gereinigd onder het tandvlees en het wortels wordt glad gemaakt zodat er minder tandsteen opnieuw kan aanhechten (initiële reiniging). Het succes van de behandeling is mede afhankelijk van de mate waarin u het tussendoor bij zult houden met poetsen en het reinigen tussen de tanden met tandenstokers of borsteltjes (ragers). (UPT code T22 per te reinigen tand).

Na een periode van 3 maanden wordt er opnieuw gemeten en wordt er gekeken of er voldoende verbetering is opgetreden na de reiniging ten opzichte van de beginmeting. Dit wordt een herbeoordeling genoemd. Hierbij vindt er weer een uitgebreide meting plaats en het kan zijn dat er opnieuw instructie gegeven wordt. (UPTcode T31 of T32 afhankelijk van de beginsituatie)

Om te zorgen dat de situatie stabiel blijft komt u daarna in een nazorgtraject. Hierbij wordt het tandsteen verwijderd en indien nodig op enkele plaatsen opnieuw behandeld indien dit noodzakelijk blijkt uit de herbeoordeling. Deze behandelingen vallen allen onder de code van de nazorg. (UPT code T 52, T53, T54, T55, afhankelijk van de situatie die is aangetroffen bij de herbeoordeling)

Na een periode nazorg wordt er opnieuw een meting uitgevoerd om eventuele tanden die nog problemen gaven te evalueren. Dit wordt het evaluatieonderzoek genoemd. (UPT code T 60)

Zijn er dan nog tanden die restontsteking geven, dan kan een verwijzing naar de tandarts-parodontoloog zinvol zijn. Dit is een tandarts die doormiddel van chirurgie ervoor kan zorgen dat het tandvleesprobleem lokaal minder wordt. Vanwege de ingrijpende behandeling wordt dit alleen uitgevoerd als bovenstaande route bewandeld is.

In de tekst staan verwijzingen naar UPT codes. Dit zijn de declaratiecodes waar we in de tandheelkunde gebruik van maken. De tarieven hiervoor worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn te raadplegen op de patiëntenwebsite: www.allesoverhetgebit.nl. Dit is een speciale site gemaakt door tandartsen voor patiënten, waar ook meer uitleg te vinden is over de diverse behandelingen die we u als tandarts kunnen bieden. Daarnaast kunt u ze ook vinden onder Tarieven op onze site.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de praktijk voor verdere toelichting.