De praktijk is van 8.00-17.00uur telefonisch bereikbaar voor spoedklachten.

U moet hierbij denken aan onder andere tandletsel, nabloedingen en acute klachten.

 Spoeddienst / waarneming buiten praktijkuren (avonden en weekenden)

Ook buiten de openingstijden van de praktijk, is er een dienstdoende tandarts beschikbaar voor spoedklachten. 

Voor spoedklachten kunt u buiten de praktijkuren, in de avonden en weekenden het volgende nummer bellen: 

040-3111915  (www.TandartsenpostEindhoven.nl)

Dit nummer is alleen bedoeld voor spoedklachten, hieronder wordt verstaan: klachten die niet tot de volgende dag kunnen wachten zoals bijvoorbeeld nabloedingen, tandletsel en acute hevige klachten. Houdt u in de dienst rekening met contante betaling. U ontvangt van de dienstdoende tandarts een kwitantie die u later bij uw zorgverzekeraar in kunt dienen.

Pijnklachten/ afgebroken tand/ vulling

Wanneer u naar de praktijk belt met een pijnklacht of afgebroken tand/ vulling proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet altijd garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. Graag uw begrip hiervoor.