Welkom in Tandartsenpraktijk Oost Helmond

In onze praktijk gelden de volgende huisregels:

De meeste huisregels spreken voor zich. De volgende regels zijn opgesteld om u meer inzicht te geven wat er van u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Graag verzoeken wij u onderstaande tekst goed door te lezen.

Melden

Bij binnenkomst verzoeken wij u zich te melden aan de balie.

Uw gegevens up-to-date

Geeft u eventuele wijzigingen  zoals adres, telefoonnummer of verzekeringsmaatschappij aan ons door. U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven Tandartsenpraktijk Oost Helmond is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Medische gegevens: wij verzoeken u bij elke behandeling de tandarts of mondhygiëniste te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, infecties, zwangerschap, etc. dit is zowel in uw belang als het onze. De tandarts en mondhygiëniste zullen hier regelmatig naar vragen.

Afspraken

In onze praktijk werken wij uitsluitend volgens afspraak en zonder open spreekuren (een mogelijke uitzondering hierop is de avond- en weekenddienst). Wanneer u zonder afspraak langskomt met de bedoeling direct behandeld te worden kunnen wij hier helaas vaak om deze reden niet aan voldoen.

Afspraken kunnen telefonisch, per e-mail of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd.

Het te laat komen voor een afspraak: Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak: Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Herinnering: Wij sturen voor de periodieke controles een herinnering. Dit is een extra service die wij aan u als patiënt bieden, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. U blijft als patiënt verantwoordelijk voor uw eigen mondgezondheid en het regelmatig bezoek aan onze praktijk.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u 's ochtends belt met een pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet altijd garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Mocht er sprake zijn van een spoedgeval dan gelden bovenstaande regels uiteraard niet. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. Graag uw begrip hiervoor.

Dienst / waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, wordt op het antwoordapparaat altijd het nummer van de dienstdoende tandarts (06-22303555) vermeld. Tevens kunt u de gegevens vinden bij de deur van de praktijk. Houdt u in de dienst rekening met contante betaling.

Behandelingen
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk wordt de controletermijn verkort en/of verwijzen wij u naar onze mondhygiëniste. Daarnaast maken we regelmatig röntgenfoto’s en screenen we bij de periodieke controle ook op de aanwezigheid van afwijkingen aan de slijmvliezen in de mond in verband met de mogelijke kans op mondkanker.

U wordt door ons geïnformeerd betreffende de behandeling en eventuele alternatieven.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting (uitgezonderd situaties waarbij meteen tot behandeling dient te worden overgegaan). Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Betalingen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Onze rekeningen worden gestuurd via onze factoringservice Infomedics B.V.  Infomedics stuurt de rekening door naar u of uw verzekering. Niet alle verzekeringen hebben een contract met Infomedics. Het te betalen deel krijgt u dan als nota van uw verzekering of van Infomedics. Meer informatie betreffende uw nota kunt u vinden in de folder die te verkrijgen is aan de balie of op de website infomedics.nl.

Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant.

Klachten

zie onder het kopje klachtenregeling

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartsenpraktijk Oost Helmond is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken

Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Nemen van foto's

Het nemen van foto's en het eventueel plaatsen hiervan op social media is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende behandelaar. Dit in verband met het recht op privacy.

Tot slot

Wij willen dat er in deze praktijk respectvol met elkaar om wordt gegaan.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt absoluut niet getolereerd.