De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Onze rekeningen worden gestuurd via onze factoringservice Infomedics Zorg B.V.  Infomedics Zorg B.V. stuurt de rekening door naar u of uw verzekering. Niet alle verzekeringen hebben een contract met Infomedics. Het te betalen deel krijgt u dan als nota van uw verzekering of van Infomedics. Meer informatie betreffende uw nota kunt u vinden in de folder die te verkrijgen is aan de balie of op de website: www.infomedics.nl

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn wat betreft uw nota, neemt u dan gerust contact op met de praktijk. Meer informatie omtrent de inhoud van de verrichtingencodes is te vinden op: www.allesoverhetgebit.nl