Iedere patiënt moet zorg op maat kunnen krijgen. Een persoonlijke benadering met voldoende tijd en aandacht voor u als patiënt vinden wij daarom zeer belangrijk.

We zijn erg gericht op het voorkomen van gebitsproblemen. We besteden dan ook veel tijd en aandacht aan preventie.

Door onder andere het vaststellen van een persoonlijke controletermijn leveren we die zorg op maat. Dit doen we op basis van een risico inschatting voor het ontstaan van gaatjes en/of tandvleesproblemen of andere mondziekten. Zo kan het zijn dat u eens per jaar voor controle komt, maar het kan ook voorkomen dat u ieder half jaar of om de 3 maanden komt. Uiteraard wordt deze controletermijn altijd in overleg met u bepaald.

Angst voor de tandarts is helaas een veelvoorkomend probleem. Door kinderen spelenderwijs kennis te leren maken met de tandarts proberen we angst te voorkomen. Bij mensen die angstig zijn werken we aan angstreductie. Meer hierover kunt u lezen bij het kopje behandelingen.

Wij werken met gekwalificeerd personeel dat jaarlijks bij- en nascholing volgt. We proberen waar mogelijk evidence-based te handelen. In de samenwerking binnen, maar ook met samenwerkingsverbanden buiten de praktijk vindt er reflectie en terugkoppeling plaats om zodanig de kwaliteit van onze zorg hoog te kunnen houden.

geupdate: januari 2020