Wat te doen als u niet tevreden bent?

Wij proberen u te allen tijde zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd of onzorgvuldig hebben geïnformeerd, behandeld of bejegend.

Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag ons om een verhelderend gesprek. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. Er kan dan gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing.

Informatie van het TIP
Als u er samen met de desbetreffende behandelaar niet uitkomt, of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. De tandartsen in deze praktijk zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.


KNMT-klachtenregeling
Sinds 1 januari 2017 heeft de KNMT een nieuwe klachtenregeling die u als patiënt meer te bieden heeft dan de oude regeling. U kunt hier hulp krijgen bij het oplossen van uw klacht als u er zelf niet uit bent gekomen met uw tandarts. Maar, die moet dan wel bij onze klachtenregeling zijn aangesloten. De tandartsen in deze praktijk zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

- De KNMT klachtenregeling is goedgekeurd door de Consumentenbond.

- Uiteraard is de regeling 100% Wkkgz-proof. 

  Lees hier meer over de: Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (wkkgz) .

- In de nieuwe regeling wordt u sneller en beter geholpen bij de afhandeling van uw klacht: wij bieden u kosteloos een klachtenfunctionaris aan. Die zal bemiddelen tussen u en de tandarts als dat nodig is en helpt u gedurende het hele klachtenproces.

- Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Die instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding.


Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. Als u het TIP belt, betaalt u een vast bedrag per gesprek. Voor het behandelen van uw klacht door de Geschilleninstantie Mondzorg is € 75,- griffiegeld verschuldigd.

Bron: knmt.nl, allesoverhetgebit.nl